Choď na obsah Choď na menu

Samospráva obce

 

 

Starosta obce : Tibor Púček

Zástupca starostu : Ján Jančovič

Poslanci :

Libor Helbich

Ján Jančovič

Miroslav Jančovič

Milan Kukuč

Miroslav Manduch

Bc. Milan Števík

Eva Valová

Komisie :

1. Ekonomická a správy obecného majetku

predseda : Miroslav Manduch

členovia : Ján Jančovič, Miroslav Jančovič

2. Sociálna, kultúry a športu

predseda : Eva Valová

členovia : Libor Helbich, Milan Kukuč, Darina Mihaliková

3. Pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku

predseda : Stanislav Valo

členovia : Viliam Krajčík, Bc. Milan Števík

Hlavný kontrolór obce : Ing. Mária Hrubá